О, Ө, Ы, Э(Е) ХӘРЕФЛӘРЕНЕҢ ДӨРЕС ЯЗЫЛЫШЫ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Татар әлифбасы — Wikipedia Татар әлифбасы — Wikipedia

о, ө, ы, э(е) хәрефләренең дөрес язылышы презентация - Tatar. com. ru: Татарские орфографические словари

Кимчелекләр: 1) туу, куу сүзләренә Диалиф-2 буенча tuu, quu - дөрес түгел кү. ә=a' ө=o' ү=u' ы=i' ый=i'y. 6, E e, ﺋ, E e, E e, E e, E e, Е е (э). Татар телендә кирил хәрефләренең латин һәм гарәп графикасында язылышы ( канунга. Алфавит. «ъ» һәм «ь» хәрефләренең дөрес язылышы. Графика. (о/ө. )н(. а/ә). зар. ә. м. (о/ө). г. (а/ә). ен, ш. ә. р. (ы/е). к. (а/ә). б. (у/ү). н. ә. Э хәрефе кергән татар сүзләрен һәм рус теленнән кергән 10 алынма сүз языгыз. Tatar. com. ru: Татарские орфографические словари Бу Ф. Ә. Ганиев, Э. Р. Тенишев, Х, Р. Курбатов хезмәтләрен әйтеп китеп була. 4) рус орфографиясендә фонетик-морфологик язылыш өстенлек итә, татар. Беренчедән, без «о», «е», «ы» хәрефләренә туктала алабыз. хата ясаулары күзәтелә: ә, е хәрефләрен бутау: о, ө хәрефләрен дөрес язмау;. Татар теленнән практикум: гомуми мәгълүмат, күнегүләр. Татар әлифбасы — Wikipedia Tatar. com. ru: Татарские орфографические словари Tatar. com. ru: Татарские орфографические словари

Татар әлифбасы — Wikipedia Кимчелекләр: 1) туу, куу сүзләренә Диалиф-2 буенча tuu, quu - дөрес түгел кү. ә=a' ө=o' ү=u' ы=i' ый=i'y. 6, E e, ﺋ, E e, E e, E e, E e, Е е (э). Татар телендә кирил хәрефләренең латин һәм гарәп графикасында язылышы ( канунга. Алфавит. «ъ» һәм «ь» хәрефләренең дөрес язылышы. Графика. (о/ө. )н(. а/ә). зар. ә. м. (о/ө). г. (а/ә). ен, ш. ә. р. (ы/е). к. (а/ә). б. (у/ү). н. ә. Э хәрефе кергән татар сүзләрен һәм рус теленнән кергән 10 алынма сүз языгыз. Татар теленнән практикум: гомуми мәгълүмат, күнегүләр. Tatar. com. ru: Татарские орфографические словари Татар теленнән практикум: гомуми мәгълүмат, күнегүләр. Татар теленнән практикум: гомуми мәгълүмат, күнегүләр. Кимчелекләр: 1) туу, куу сүзләренә Диалиф-2 буенча tuu, quu - дөрес түгел кү. ә=a' ө=o' ү=u' ы=i' ый=i'y. 6, E e, ﺋ, E e, E e, E e, E e, Е е (э). Татар телендә кирил хәрефләренең латин һәм гарәп графикасында язылышы ( канунга. Бу Ф. Ә. Ганиев, Э. Р. Тенишев, Х, Р. Курбатов хезмәтләрен әйтеп китеп була. 4) рус орфографиясендә фонетик-морфологик язылыш өстенлек итә, татар. Беренчедән, без «о», «е», «ы» хәрефләренә туктала алабыз. хата ясаулары күзәтелә: ә, е хәрефләрен бутау: о, ө хәрефләрен дөрес язмау;. Tatar. com. ru: Татарские орфографические словари Кимчелекләр: 1) туу, куу сүзләренә Диалиф-2 буенча tuu, quu - дөрес түгел кү. ә=a' ө=o' ү=u' ы=i' ый=i'y. 6, E e, ﺋ, E e, E e, E e, E e, Е е (э). Татар телендә кирил хәрефләренең латин һәм гарәп графикасында язылышы ( канунга. Татар теленнән практикум: гомуми мәгълүмат, күнегүләр. Кимчелекләр: 1) туу, куу сүзләренә Диалиф-2 буенча tuu, quu - дөрес түгел кү. ә=a' ө=o' ү=u' ы=i' ый=i'y. 6, E e, ﺋ, E e, E e, E e, E e, Е е (э). Татар телендә кирил хәрефләренең латин һәм гарәп графикасында язылышы ( канунга. Татар әлифбасы — Wikipedia Бу Ф. Ә. Ганиев, Э. Р. Тенишев, Х, Р. Курбатов хезмәтләрен әйтеп китеп була. 4) рус орфографиясендә фонетик-морфологик язылыш өстенлек итә, татар. Беренчедән, без «о», «е», «ы» хәрефләренә туктала алабыз. хата ясаулары күзәтелә: ә, е хәрефләрен бутау: о, ө хәрефләрен дөрес язмау;. Татар теленнән практикум: гомуми мәгълүмат, күнегүләр.

о, ө, ы, э(е) хәрефләренең дөрес язылышы презентация

О, Ө, Ы, Э(Е) ХӘРЕФЛӘРЕНЕҢ ДӨРЕС ЯЗЫЛЫШЫ ПРЕЗЕНТАЦИЯ